سفارشات در حال حاضر فقط از وب سایت قابل ثبت می باشد ​

پردازش و ارسال سفارشات مثل سابق در حال انجام است ​

کد رهگیری پستی بعد از ارسال به شماره شما پیامک خواهد شد در صورت عدم دریافت پیامک به شماره  09353112523  پیام ارسال بفرمایید  ،  سفارشات پستی تهران 1 تا 2 روز کاری و شهرهای دیگر 3 الی 4 روز کاری بعد از تحویل به پست زمان خواهد برد​

پیشنهادهای تخفیف دار

روزانه 

جدیدترین دکانت های اضافه شده

جدیدترین عطرهای اضافه شده

مجله "خلیفه چی"